In 2019 verscheen op initiatief van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) een eerste Nederlands onderzoek onder opdrachtgevers om inzage te krijgen in de relatie tussen klant/opdrachtgever en designbureau. Het onderzoek werd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) en het toenmalige Design Management Netwerk (DMN) uitgevoerd. Onder het motto ‘Strategisch partner of toeleverancier; wat vinden opdrachtgevers van hun ontwerpbureau?’ werden de bevinden onder veel belangstelling uit het werkveld gedeeld. De resultaten van dit onderzoek zijn hier in te zien. Het onderzoek wordt in 2021 in een aangepaste vorm opnieuw uitgevoerd, waarbij we inzoomen op een aantal actuele ontwikkelingen. We zouden het zeer op prijs stellen als u (wederom) mee wilt werken.

Met dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt door onderzoeksbureau IPSOS, hopen we opnieuw inzage te krijgen in de perceptie van opdrachtgevers ten aanzien van het ontwerpvak en haar beoefenaren. Daarbij willen we inhoudelijke en praktische informatie verzamelen over o.a. bureauselectie, verwachtingen, de kwaliteiten waaraan een bureau moet voldoen, opgedane ervaringen met designbureaus etc. Ook horen we graag over de invloed die COVID 19 heeft gehad op uw werkwijze en verwachtingen. We hopen dat alle input bijdraagt aan nieuwe inzichten en een goede, effectieve relatie tussen opdrachtgevers en designbureaus.

Ter verdieping van het onderzoek wordt dit jaar een telefonische enquête onder een aantal respondenten gehouden. Uiteraard vragen wij u hiervoor expliciet uw toestemming in de vragenlijst. Wilt u hieraan meedoen, laat dan aan het eind van de vragenlijst uw contactgegevens achter. U kunt onze Privacyverklaring lezen om meer te weten te komen over onze verantwoorde omgang met uw gegevens.

De kwaliteit van dit onderzoek is gebaat bij een zo groot mogelijke spreiding van soorten opdrachtgevers, vandaar de samenwerking met verschillende partners. Onderstaande vragenlijst wordt verspreid onder professionals (management, marketeers, communicatieprofessionals) die verantwoordelijk zijn voor het geven van opdrachten aan designbureaus.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten. Deelname is anoniem. Onderzoeksbureau IPSOS levert uitsluitend geanonimiseerde data aan de BNO, tenzij u in de vragenlijst expliciet toestemming geeft om uw contactgegevens en uw antwoorden op de vragen uit dit onderzoek met de BNO te delen.

De rapportage is straks online beschikbaar.

Dank alvast voor uw medewerking,
Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO

Ik heb de Privacyverklaring gelezen en ik geef toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek door op 'Accepteren en beginnen' te klikken.